Belangrijke mededeling:

Per 1 januari 2021 is de bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen gewijzigd. De energieprestatie van gebouwen wordt sindsdien bepaald aan de hand van de NTA 8800 en niet meer aan de hand van de NEN 7120. Dat betekent dat uitkomsten van onze website www.energiebesparingsverkenner.nl én de webservice EBVW niet meer gebaseerd zijn op de nieuwste inzichten. Uitkomsten van de EBVW zijn vanaf 1 januari 2021 gebaseerd op de verouderde norm. Hou hiermee rekening bij het gebruiken van deze website. RVO.nl werkt samen met het ministerie van BZK aan een nieuwe rekenkern op basis van de NTA8800. Meer informatie vindt u hier. Per 1 oktober 2021 zal deze website niet meer toegankelijk zijn.

Energiebesparingsverkenner

Ontdek in enkele stappen hoe u energie kunt besparen in woningen.

De Energiebesparingsverkenner toont u de vele energiebesparingsmogelijkheden van een woning en berekent direct uw financiële voordeel.

De Verkenner Hoge Ambities biedt een eerste beeld hoe woningen of wijken energieneutraal of aardgasvrij te maken.
De reguliere verkenner biedt inzicht in het realiseren van labelsprongen tot A van één woning of meerdere woningen.

Verkenner Hoge Ambities Reguliere verkenner

Slim advies om uw doelstelling te bereiken

Verken de mogelijkheden voor energiebesparing van één woning of van een project met een aantal woningen. Deze laatste optie is vooral interessant voor woningcorporaties, gemeentes en verenigingen van eigenaren.

Met de nieuwe Verkenner Hoge Ambities krijgt u een eerste beeld van maatregelen die nodig zijn om een woning of wijk energie neutraal, nul op de meter of aardgasvrij te maken.

Met de Reguliere Verkenner bekijkt u mogelijke scenario’s tot label A.

U kiest zelf een energiebesparende maatregel en ontdekt het effect ervan. Daarnaast verstrekt de Energiebesparingsverkenner u advies met een set aan maatregelen waarmee u één van de volgende doelstellingen kunt realiseren: hoge ambities, groener label, comfortverbetering, en het beste pakket aan maatregelen binnen een bepaald budget.

De Energiebesparingsverkenner is primair ontwikkeld voor professionals in de woningbouwsector. Particuliere woningbezitters verwijzen wij graag door naar VerbeterUwHuis.nl.