Deze website is vanaf 1 oktober 2021 niet meer beschikbaar.

Per 1 januari 2021 is de bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen gewijzigd. De energieprestatie van gebouwen wordt sindsdien bepaald aan de hand van de NTA 8800 en niet meer aan de hand van de NEN 7120. Dat betekent dat uitkomsten van onze website www.energiebesparingsverkenner.nl én de webservice EBVW niet meer gebaseerd zijn op de nieuwste inzichten. Meer informatie vindt u hier.