Disclaimer

Energiebesparingsverkenner voor professionals in de woningbouw

De Energiebesparingsverkenner is ontwikkeld door RVO.nl in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken in samenspraak met marktpartijen.

De Energiebesparingsverkenner voor professionals geeft snel en makkelijk inzicht in de mogelijkheden en illustreert de effecten van energiebesparende maatregelen op de energiekosten en de energetische kwaliteit van de woning(en).

De gepresenteerde resultaten zijn gebaseerd op gestandaardiseerde uitgangspunten zoals de mate van isolatie afhankelijk van bouwjaar en woningtype, type installaties, gemiddeld bewonersgedrag (qua stoken, warm tapwater gebruik), etc.

Omdat de grootte van de woning en het aantal bewoners van invloed zijn op het gas-/warmte- en elektriciteitsverbruik in de woning wordt de mogelijkheid geboden om deze – binnen bepaalde grenzen – aan te passen. Ook is het mogelijk om voor de energieprijzen en investeringsbedragen uw eigen projectwaarden in te vullen.

De getoonde energielabels en Energie-Indexen worden altijd berekend aan de hand van de standaardwaarden, onafhankelijk van de ingevulde woninggrootte en het aantal personen. De overige uitgangspunten zullen– omdat ze gestandaardiseerd zijn – niet altijd precies overeenkomen met de werkelijke situatie. De resultaten van de verkenner zijn daarom uitdrukkelijk indicatief, maar geven wel een goed beeld van de mogelijkheden en de effecten.

De berekening van het energielabel komt tot stand middels de officiële labelsystematiek: 'Definitief energielabel'. De berekening van de Energie-Index komt tot stand middels 'NEN7120 Nader Voorschrift'. Bij het vaststellen van het energiegebruik en de energiebesparingen maken wij gebruik van 'EPA-W Maatwerkadvies/ ISSO Publicatie 82 versie 2011'. De reden is dat hier een aantal uitgangspunten op maat zijn gekozen.

Meer informatie kunt u vinden in de rapportage waarin de uitgangspunten en berekenmethodes van de Energiebesparingsverkenner zijn vastgelegd. Indien u hier interesse in heeft kunt u die opvragen bij RVO.nl.

Meer informatie over het energielabel en de Energie-Index kunt u vinden op www.rvo.nl/energielabel, www.energielabel.nl en www.rvo.nl/energie-index.

Als u een officieel energielabel wilt hebben, dan kunt u dat via www.energielabelvoorwoningen.nl aanvragen. In de Energiebesparingsverkenner krijgt u een indicatie van het energielabel, dit kan afwijken van het officiële label.

Als u een preciezer, volledig op uw situatie afgestemd advies over energiebesparingsmaatregelen wilt hebben, adviseert RVO.nl u een professional in te schakelen. Om te bepalen of de door u gekozen maatregelen of combinaties hiervan bouwtechnisch of installatietechnisch uitvoerbaar zijn of als u de werkelijke investering (voor de woningen) in het project wil weten, adviseert RVO.nl u deskundig advies in te winnen en/of een offerte aan te vragen bij een aannemer en/of een installateur.

Aan de Energiebesparingsverkenner kunt u geen rechten ontlenen. Ondanks het feit dat de Energiebesparingsverkenner met alle zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt RVO.nl geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of uitvoering of gebruik op basis van de getoonde resultaten. De resultaten zijn uitdrukkelijk indicatief. Verschillen tussen de geselecteerde woning en de werkelijke woning zullen ook tot verschillen in de resultaten leiden. Daarnaast speelt ook het gedrag van de bewoners een belangrijke rol in het daadwerkelijke energiegebruik. Toch geeft de Energiebesparingsverkenner, zeker in combinatie met de expertise van een professional, een goed beeld van de mogelijkheden, de besparingen en energiekosten van een woning.

Alle rechten voorbehouden. © RVO.nl