Privacyverklaring Energiebesparingsverkenner.rvo.nl

Privacy

  • De Energiebesparingsverkenner is ontwikkeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  • Via de energiebesparingsverkenner heeft u de keuze om een account aan te maken om advies te krijgen over een set van energiemaatregelen en het effect daarvan op een voorbeeldwoning die vergelijkbaar is met de werkelijke woning. Het aanmaken van een account is niet verplicht. Voor een account is het noodzakelijk dat de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: email-adres, type organisatie en provincie. Deze persoonsgegevens maken het mogelijk om resultaten te bewaren en later weer op te roepen. De persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden verwerkt en de gegevens worden op adequate wijze beveiligd.

  • Op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de EPBD zijn de AVG en het privacy beleid van het ministerie van BZK van toepassing. Dit vindt u op Rijksoverheid.nl.

  • Meer informatie over het energielabel voor woningen vindt u op de pagina Energielabel woningen en gebouwen.